Län och Församlingar jag forskar i.Länsnr:

Län:

1

Stockholms län

3

Uppsala län

12

Malmöhus län

17

Värmlands län


COPYRIGHT © 1996 - 2009, OLA ZETTERQVIST.